تبلیغات
خاطرات - اغوشت
tumblr_lvwmpw6pXI1r1rfp8o1_500.gif
خداﻳـــــــــــــﺎ ...
ﺁﻏﻮﺷت  ﺭﺍ ﺍﻣﺸب  ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ בﻫـــــﮯ ؟
ﺑﺮﺍﯼِ ﮔﻔﺘـــن  ﭼﯿﺰﮮ ﻧــבﺍﺭﻡ
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼِ ﺷﻨﻔﺘﻦِ ﺣﺮﻓﻬﺎﮮ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ . . .
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻤـــ
ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾــﮯ : ﻣﮕﺮ ﺧدﺍیت ﻧﺒﺎﺷــב ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧه  ﺑﻐﺾ 
ﮐﻨــﮯ. . .
ﻣﯽ ﺷﻮב ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧدﺍﯾﺎ ؟
ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾــــﮯ: ﺟﺎﻥِ ﺩﻝ . . .
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾــــﮯ؟


[ یکشنبه 1 دی 1392 ] [ 08:24 ق.ظ ] [ باران ]

[ نظرات() ]